در پله گرد باکس از بغل یک سمت پله با استفاده از ورق کاور شده و سمت دیگر بر اساس سلیقه مشتری از حفاظ های شیشه ای و یا کابلی استفاده می گردد. برای این مدل پله حداقل شعاع خارجی میبایست 70 سانتی متر باشد؛ حداکثر عرض پله نیز 85 سانتی متر می باشد.

متريال استفاده شده در پله گرد باکس از بغل عبارت است از ورق های 4 و 8 میلی متر برای باکس کناری و پروفیل 40*60 برای کف پله ها وزن تقریبی هر متر ارتفاع پله دومحور باکس با شعاع خارجی 150 سانتی متر و عرض پله 85 سانتی متر؛ 90 کیلوگرم است. حدود قیمت اجرا این پله از 10 تا 16 میلیون تومان می باشد.