پله باکس از کنار همانند پله باکس از وسط اجرا خواهد شد با این تفاوت که باکس ورقی پله از کنار دیوار اجرا خواهد شد. این مدل پله برای عرض پله تا 110 سانتیمتر قابل اجرا هست زیرا بخش اعظم بار و وزن به قسمت جلو پله تحمیل میگردد.

ساختار پله باکس از کنار با 3 ردیف پروفیل 40*40 برای عرض پله تا 100 سانتیمتر و برای عرض پله بالاتر از 100 سانتیمتر پروفیل 40*60 می باشد.

استراکچر فلزی این مدل پله به صورت باکس ورقی شامل دوبل ورق 8 میلیمتر آهن و درپوش با ورق 2 میلیمتر آهن بهمراه شاسی کشی آهن با پروفیل 40*60 میلیمتر ساخته خواهد شد.

حدود قمیت برای اجرای استراکچر در حدود متر ارتفاعی 10.500.000 تومان الی 11.500.000 تومان می باشد. لازم به ذکر است هر پاگرد 50 سانتیمتر به متر ارتفاع اضافه خواهد شد.